Developed by JoomVision.com

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

پیرو برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس فقه و قانون در سال های گذشته از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛سومین...

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 conference2017 - small


Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات

آیت الله مبلغی: کشورهای اسلامی برای مقابله با جرائم مشترک تفاهم کنند
جمعه, 11 اسفند 1396 ساعت 22:21

photo 2018-02-28 09-37-1600000000000000000000000رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت اجماع و اتحاد حقوقی کشورهای اسلامی برای مقابله با جرائم مشترک گفت: کشورهای اسلامی باید نشست های مشترکی را برای رسیدن به تفاهم جهت مقابله با جرائم مشترک که تهدیدی برای همه عالم اسلام است، داشته باشند.

آیت الله احمد مبلغی در جمع برخی میهمان داخلی و خارجی سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی خاطرنشان کرد: شيعه و سنی هر کدام در چارچوب نگاه های خود و مطابق قوانینی که دارند، با مجموعه ای از جرائم برخورد می کنند؛ ولی برخی جرائم عمومیت داشته و همه مذاهب به آن ها به چشم جرائم نگاه می کنند، این جرائم تهدیدی برای همه عالم اسلام است از این خاستگاه، مبارزه همگرایانه و مشترک شیعه و سنی و دولت های آن ها در برابر این جرائم لازم است.

* چند رویکرد در تعریف نسبت واقعیت و نص

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یک سوال و یا شهبه ای که ممکن است مطرح شود اینکه اگر بخواهیم فقه را به سمت واقعیت های اجتماعی ببریم و واقعیت ها را در "عملیات استنباط" مدخلیت بدهیم آیا این باعث انفعال فقه نمی شود؟ آیا فقه با این عمل، جوهر و اصالت خود را از دست نمی دهد؟

آیت الله مبلغی افزود: در قبال این سوال چند رویکرد قابل طرح است، که باید دید کدام درست است.

*رویکرد بی تفاوت سازی فقه در قبال واقعیت

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اولین رویکرد، رویکرد بی تفاوتی است، یعنی: اینکه فقه نسبت به واقعیت های اجتماعی از اساس بی تفاوت گردد؛ هر کجا واقعیتی دید از آن فرار، و هر کجا واقعیتی، مساله شد، آن را از "صورتِ مساله بودن برای استنباط" پاک کند.

وی با اشاره به این که معنای رویکرد بی تفاوتی، اعلام بی پاسخی و بی خاصیتی فقه در قبال واقعیت هاست؛ گفت: نتیجه قهری این رویکرد آن است که فقه آرام آرام به سمت انزوایی شکننده، رو به تزاید و نهایتا شدید و فراگیر به پیش رود.

*رویکرد رجوع مشروط به نص

وی ادامه داد: رویکرد دوم رجوع به نص، مشروط به عدم تعارض آن با واقعیت است؛ یعنی این که حرمت نص (قران و حدیث) را تا آنجا پاس بداریم که با واقعیت ناهماهنگ نباشد، اما اگر نص با واقعیت در افتاد و با آن ناهماهنگ شد، رهایش باید کرد و صحنه را به واقعیت باید سپرد.

وی با اشاره به این که این راه حل را یکی از نویسندگان عرب مطرح کرده است، گفت: لازمه این رویکرد، آن است در موارد بسیار، از قرآن و حدیث، شأنِ "مصدر بودن برای حکم" را سلب نماییم، و سرنوشت را در موارد مهمی به دست غیر حکم خدا بسپاریم.

وی گفت این رویکرد ناصحیح است؛ چه آن که شریعت، همیشه و در همه جا شریعت است، پذیرش شریعت و اعتقاد به اصالت و اطلاق آن، حقیقتی است که هویت شیعه و سنی بر آن، بنا شده و استقرار یافته است.

* رویکرد تزریق محتواهای متناسب با واقعیت درون شریعت:

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: رویکرد سوم آن است که از شریعت، پوسته های ادبیاتی، شعاری و واژگانی را حفظ کنیم و پس از فارغ کردن آن ها از محتواهایی که دارند، "محتواهای متناسب با واقعیت ها از نگاه بشری" را به درونشان تزریق نماییم.

وی گفت: این رویکرد را نویسنده دیگری از عرب مطرح کرده است و روشن است که این رویکرد هم نادرست است، بلکه نسبت به رویکرد قبلی وضع بدتری دارد و به هدم فقه و شریعت می انجامد.

*رویکرد شناخت تخصصی واقعیت و عرضه آن با همه مولفه هایش به نص

وی با اشاره به این که رویکرد چهارم شناخت واقعیت و عرضه آن پس از شناخت به نص است، اظهار داشت: این همایش به دنبال این رویکرد و اثبات و تحقق آن است.
آیت الله مبلغی افزود: بر پایه این رویکرد، ما نباید نص را در تنگنا قرار بدهیم، نباید از آن، آزادی را بگیریم، نباید در رجوع به آن، شناختی سراسیمه وار و شتاب آلود از واقعیت داشته باشیم، نباید نطقی محدود را از نص بطلبیم.

وی گفت: باید از یک طرف تسلیم نص بود و از طرف دیگر ظرفیت های ذهنی خود را برای راهیابی به محتوای آن ارتقا بدهیم و بخشی از این ظرفیت ها شناخت واقعیت است.

وی ادامه داد: نص منبعی است که جایگزینی برای آن وجود ندارد.

وی گفت :اگر واقعیت را به صورت تخصصی نشناختیم نتیجه آن این است که با نگاهی سطحی به سمت نص می رویم در این صورت این نص نیست که حرف می زند، نگاه سطحی ماست که بجای نص سخن می گوید.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: هر چه بیشتر و تخصصی تر واقعیت را بشناسیم فضای استنطاق نص و به تبع آن، امکان دستیابی به درون دادهای نص افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: نباید در گوشه حجره ها، مدرسه ها و فضاهای بدور از تخصص نسبت به واقعیت ها باقی ماند و به سراغ نص با دیدگاه های خود ساخته، سطحی و راکد رفت.

آیت الله مبلغی ادامه داد: طبق این منهج، باید دست های خود را از معرفت و دانش نسبت به واقعیت ها پر کنیم سپس به نص مراجعه نماییم تا نص از زوایای متعدد با ما سخن بگوید.

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي