Developed by JoomVision.com

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

پیرو برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس فقه و قانون در سال های گذشته از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛سومین...

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 conference2017 - small


Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات

ضرورت بازخوانی اربعین از حیث دینی و اجتماعی بر اساس دو کلیدواژه "انفتاح" و "انشراح"
دوشنبه, 15 آبان 1396 ساعت 12:22

IMG16403586رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به پدیده بزرگ و نوظهور اربعین حسینی آن را یک معجزه بزرگ در قرن حاضر دانست وگفت:حماسه اربعین به عنوان بزرگترین رویداد اجتماعی و انسانی با باری از اخلاق وصف ناشدنی، جامعه شناسان و تحلیل گران جهان را به تحیر واداشته است. به گزارش روابط عمومی، آیت الله احمد مبلغی در نشست علمی با عنوان "بررسی ابعاد پیاده روی اربعین و جایگاه آن در گردشگری دینی در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: اربعین دارای خصلت انفتاح اجتماعی (بن بست ناپذیری) و خصلت انشراح اجتماعی (توسعه انسان دینی در ساحت جامعه) است.

وی ادامه داد: این دو خصلت باعث شده تا اجتماع کنندگان در آن در اوج مهربانی نسبت به هم قرار گیرند و گناه و گناهکاری، ریا و ریاکاری، نفاق و نیرنگ بازی را در ساحت آن از خود دور سازند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه اربعین اجتماعی سرشار از صدق اجتماعی است، گفت: آنچه امروز از سر و روی اربعین حسینی می بارد صدق اجتماعی انسان هاست که بر رفتار آنها به صورت اخلاق و احسان انعکاس یافته است.
آیت الله مبلغی یادآورشد: از خصلت های بزرگ اربعین این است که همه آنچه که به عنوان عوامل جدایی عرب و عجم وجود دارد شکسته خواهد شد و آنها بیشتر از هر زمانی با هم متحد و همدل خواهند شد.
وی ادامه داد: امروز جهان نظاره گر یک پویایی اجتماعی بزرگ در اربعین حسینی است و سکوت و دم فروبستن تحلیل گران و رسانه ها به معنای نادیده گرفتن و عبور از کنار این پدیده اجتماعی نیست بلکه آنها در حال تامل و درنگ نسبت به چنین پدیده ای هستند.
آیت الله مبلغی یادآورشد: جامعه شناسان نسبت به پدیده های کوچک تر و عادی تر نیز حساب و پرونده ویژه باز می کنند و به صورت طبیعی در ارتباط با یک حرکت بزرگ نسلی و فرانسلی مانند اربعین، بی تفاوت نخواهند بود، اربعین یک تحرک بزرگ اجتماعی نسلی است که نسل ها را درون خود با یک ادبیات، نگاه، هدف، احساس و اندیشه و نقش درون خود حضور می دهد.

*انفتاح اجتماعی در اربعین

وی اظهار داشت: "انفتاح دینی" یعنی نگاه به دور دست ها افکندن، زمان را در نوردیدن، به دورترین افق ها نگاه دوختن و یاس را به درون جامعه راه ندادن است و اربعین یک انفتاح اجتماعی بزرگ است که در آن بن بست، درجا زدگی، انسداد و به نقطه پایان رسیدن معنا ندارد. آن سیل عظیم جمعیت امید، حرکت فکری، اندیشه ای، آرمانی شکست ناپذیر ایجاد می کند.

*انشراح دینی اجتماعی در اربعین

وی با اشاره به اینکه اربعین یک انشراح اجتماعی است، گفت: انشراح یک واژه دینی است که ما کمتر روی آن تمرکز کردیم، که در آیاتی همچون: "الم نشرح لک صدرک" انعکساس یافته است.

وی گفت: شرح در نگاه و ادبیات دینی به معنای گشادرویی، سعه صدر یافتن، صدق پیدا کردن و نگاه کلان به کل زندگی و حیات به دنیا و آخرت افکندن است.
آیت الله مبلغی افزود: در حقیقت، انشراح مقدمه پذیرش اسلام است و تسلیم شدن به عنوان نتیجه یک تحولی است که درون انسان رخ می دهد و کسانی که در اربعین شرکت کردند می دانند درجه صدق انسان ها به حد اعلی می رسد.

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي