Developed by JoomVision.com

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 

Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات

Religion, Law and the State in India

کتاب «دین، حقوق و دولت در هند» به قلم دونکان درت به نگارش درآمده است. اثر را باید پژوهشی پیرامون تنوع گرایی و حقوق اسلامی به شمار آورد. کوششی که می توان آن را در مجموعه مطالعات مرتبط با  آموزه های حقوق اساسی در فقه اسلامی قلمداد نمود و از آن به مثابه گامی نوآوورانه در جهت تبیین حضور این آموزه ها در کنار مجموعه قواعد مربوط به دیگر ادیان و مکاتب حقوقی یاد کرد.

هند جامعه ای کثرت گرا است که واجد تنوعی از ادیان، اقوام و آموزه ها است. حضور استعمار بریتانیا و نهایتا اندیشه های معاصر غربی بر پیچیدگی های این جامعه افزوده است. در کنار این تنوع قابل توجه مسلمانان نیز، که درصد درخور توجهی از این جامعه را به خود اختصاص می دهند، در صدد اجرای قواعد برآمده از شریعت اسلامی هستند. ذیل توجهی از این دست نویسنده کوشیده است استعداد های سازگاری فقه اسلامی را در مواجهه با دیگر مکاتب حقوقی مورد بررسی قرار دهد. وی در عین حال مطالعه امکان های همزیستی مسالمت آمیز میان حقوق اسلامی و دیگر نظام های حقوقی را در جامعه متنوع و متکثر وجه همت قرار داده است. نویسنده بر تاریخ متاخر هند و تنوع حقوقی و قانونی این کشور در ارتباط با حقوق اسلامی و ساختار سیاسی این کشور متمرکز شده است. تمرکز زمانی وی از دوره استعمار بریتانیا آغاز می شود و به دوران پس از استقلال منتهی می گردد.

کتاب «دین، حقوق و دولت در هند» را باید مطالعه حقوق اسلامی در پس زمینه ای خاص دانست که به شرح استعداد های این سنت دانشی برای همزیستی با دیگر مکتب های حقوقی می پردازد. در واقع این اثر به تجزیه و تحلیل ارتباطات منحصر به فرد و پیچیده ارزش ها، باورها و قوانینی اختصاص یافته است که شامل نظام حقوقی هند نیز می گردد.

کتاب «دین، حقوق و دولت در هند» در جولای سال 1999 از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ و منتشر شده است. اثر حاوی 616 صفحه می باشد.

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي