Developed by JoomVision.com

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 

Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات

Living Sharia: Law and Practice in Malaysia

کتاب «شریعت زندگی: حقوق و عمل در مالزی» به قلم تیموتی دنیلز و لری سیرز به نگارش درآمده است. نویسندگان بر اساس تحقیقی قوم نگارانه، نقش شریعت را در فرآیندهای اجتماعی-سیاسی مالزی معاصر بررسی می کنند. این پژوهش تلاشی بینارشته ای است که مناسبات برقرار میان نهاد های مختلف جامعه را، با محوریت حقوق، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در حقیقت اثر را همچنین باید تلاشی تئوریک در انسان شناسی دانست که ذیل رهیافتی جامعه شناختی به مطالعه تاثیر و تاثر حقوق و اجتماع اختصاص یافته است. کتاب «شریعت زندگی: حقوق و عمل در مالزی» از جمله آثاری است که مطالعه حقوق و سیستم قضایی کشورهای جنوب شرق آسیا را مورد بررسی قرار می دهند که به مطالعه موردی مالزی اختصاص یافته است.

همچنان که گفته شد این کتاب مطالعه جامعه شناختی حقوق را در دستور کار خود قرار داده است و این مهم را ذیل بررسی حقوق خانواده و قوانین جنائی و اقتصاد شریعت در ارتباط با چارچوب فرهنگی پی می گیرد. انگیزه پرداختن به مباحثی از این دست، نزد نویسندگان، ارائه فهم و درکی روشن و این زمانی از شریعت در بین مسلمانان و غیر مسلمانان است. مطالعات انجام گرفته از سوی نویسندگان دربردارنده تلاش هایی است که وجوه بیناذهنیتی حضور شریعت در زندگی روزمره را مطمح نظر قرار داده است. در واقع در بخش اصلی اثر نویسندگان کوشیده اند چیستی تفکر عمومی درخصوص فقه و یا چندوچون برداشت مردم از شریعت را مورد کنکاش قرار دهند. هم از این روی ایشان هدف از نگارش این اثر را کشف این مهم معرفی می نمایند که مردم در مورد شریعت چگونه می اندیشند؟

اثر، جهت ارائه پردازشی معاصر از حضور شریعت در زندگی روزمره، به بررسی ارتباط حقوق و مفاهیمی همچون نژاد، برابری جنسیتی، ملیت، پلورالیسم لیبرال، شهروندی و حقوق بشر جهانی می پردازد و در بخش پایانی این ایده را، که در اندیشه های مالزیایی در ارتباط با شریعت هیچ گاه نشانی از ناسازگاری با قواعد نوین نمایان نبوده است، شرح می دهد.

کتاب «شریعت زندگی: حقوق و عمل در مالزی» در اکتبر سال 2017 از سوی انتشارات دانشگاه واشنگتن در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. کتاب حاوی 280  صفحه است. 

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي