Developed by JoomVision.com

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

پیرو برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس فقه و قانون در سال های گذشته از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛سومین...

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 conference2017 - small


Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات

Islamic Law and Society: A Global Perspective

کتاب «حقوق اسلامی و جامعه: یک چشم انداز جهانی» مجموعه مباحثی در ارتباط با تاریخ حقوق اسلامی، اندیشه حقوق اسلامی و ارتباط حقوق با موضوعات سیاسی و اجتماعی را پوشش می دهد. اثر به دست سابرینا جوزف ویرایش شده است. تمرکز کتاب بر ارتباط میان حقوق و سیاست است که به نوعی حقوق اساسی را در فقه اسلامی مورد پژوهش قرار داده است. اثر همچنین به مباحث حقوق اسلامی و امکان و استعداد های سازگاری تاریخی آن با زمینه های جدید و جهان نوین پرداخته و این مهم را ذیل تمرکز بر حقوق سیاسی به انجام رسانده است. کتاب که حاوی مطالبی در خصوص اندیشه حقوقی است و نیز دربردارنده مباحثی در خصوص فلسفه حقوق اسلامی است. اثر همچنین به شیوه هایی، که روشنفکران مسلمان و اندیشمندان در مورد جایگاه قوانین اسلامی در جامعه مورد بحث قرار داده اند، می پردازد و مطالعه میراث سنت دانشی فقه و حقوقی اسلامی ضمن بهره گیری از رویکرد تاریخی از جمله مهم ترین بخش های کتاب را تشکیل می دهد. این مباحث به مطالعه همکنشی حقوق و سیاست در جامعه اسلامی ضمن توجه به ارتباط دولت و جامعه ذیل آموزه های فقه و حقوق اسلامی اختصاص یافته است. در حقیقت کتاب را باید اثری در ارتباط با حقوق اساسی دانست که کوشیده است این مهم را ضمن توجه به تاریخ فقه و حقوق اسلامی توضیح دهد.

نویسندگان در عین حال پژوهش های بین رشته ای در مورد حقوق اسلامی در ایالات متحده، اروپا، آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی و جهان عرب را از قرن دوازدهم تا قرن بیست و یکم، بررسی می کنند. توجه به تاثیرهای حقوق اساسی اسلامی بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی روزمره نیز بخش هایی از مباحث کتاب را تشکیل می دهد.

کوشش نویسندگان مطالعه میراث غنی و متنوع سنت حقوقی اسلامی در جهان اسلام و نیز تاثیرهای آن در جهانی فراتر از آن را دربر می گیرد. در واقع کتاب «حقوق اسلامی و جامعه: یک چشم انداز جهانی» پویایی حقوق اسلامی و شریعت را در طول زمان و مکان های مختلف به ویژه در میانجیگری روابط میان دولت و جامعه بررسی می کند.

کتاب «حقوق اسلامی و جامعه: یک چشم انداز جهانی» در فوریه سال  2016 از سوی انتشارات دانشگاه زاید در 288 صفحه در دسترس خوانندگان قرار گرفته است.

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي