Developed by JoomVision.com

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

پیرو برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس فقه و قانون در سال های گذشته از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛سومین...

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 conference2017 - small


Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات

China and Islam

کتاب «چین و اسلام» به رابطه کشور چین با مسلمانان این کشور از منظر دانش حقوق پرداخته است. سعی اثر آن است که، ذیل چارچوب نظری ویژه ای که در کتاب قابل مشاهده است، امکان بسط مطالعه ای حقوقی را در این موضوع مهم بگشایند. به صورت مشخص دغدغه اثر توضیح چندوچون رویکرد حقوقی کشور چین به مسلمانان این کشور از منظر دانش حقوق و بر پایه نظام حقوق معتبر در این کشور است. این چارچوب نظری ضمن لحاظ دو  مسئله قطعیت چین در اعمال رویکردهای حقوقی خود و نیز واقعیتی به نام احیای اسلام (به مثابه مسئله ای در حال شکل گیری در جهان معاصر) تنظیم یافته است. بر این اساس کتاب از تعارض میان نظم و نسق، و قوانین و رویه های ناشی از دو نظام حقوق اسلامی و حقوق معتبر در این کشور سخن به میان می آورد.

از جمله مباحث مورد بحث در کتاب نقش سخت گیرانه ای است که حزب کمونیست در زندگی مسلمانان چین ایفاء می کند. نظام حقوقی حاکم بر جامعه چین توسط این حزب اجرا می شود و مهم ترین مدافع آن حزب کمونیست می باشد؛ حزبی که مشخصا با رویه ها و رویکردهای حقوقی مخالف با نظام حقوقی را بر نمی تابد و به آن به مثابه تهدیدی علیه چین می نگرد. هم از این روی حزب با مدارس مذهبی مسلمانان دشمن است و تلاش خود را معطوف به از میان برداشتن این مدارس نموده است. در عین حال، دست کم در سطوحی، نوعی ارتباط میان نظم حقوقی ناشی از حکومت کمونیستی چین و نظام حقوقی مرجع در مساجد و مدارس پدید آمده است. این ارتباط در احوال شخصیه،  و مباحثی مانند طلاق و ازدواج، قابل مشاهده است؛ بدین گونه که بر اساس برخی رویه های غیر رسمی اما جاری و ساری در زندگی مردم مسلمان چین، احکام حقوقی ناشی از دیانت اسلام توسط نظام حقوقی حاکم، به صورتی ویژه و در موقعیت هایی مشخص، پذیرفته می شود.

کتاب هم چنین به حقوق اساسی مسلمانان در چین می پردازد. در این بخش به آن مباحثی نظیر عدم تساوی میان اقلیت مسلمان و دیگر چینیان اشاره شده است؛ مسئله ای که از جمله در نادیده گرفتن قواعد حقوقی مورد اعتناء جامعه اسلامی چین خود را نشان داده است. به رسمیت شناختن نمادهای اسلامی به مثابه نمادهای تندروی در چنین از جمله دیگر بسترهای تمایزگذاری میان مسلمانان و غیرمسلمانان در نظام حقوق چین  است.

کتاب «چین و اسلام» توسط انتشارات معروف کمبریج منتشر گردیده است. این اثر در سال 2017 و به مثابه بخشی از مطالعات حقوق و جامعه دانشگاه کمبریج به زیور طبع آراسته گردیده است. اثر حاوی مجموعه ای از مباحث علمی است که در 471 صفحه تنظیم یافته است.

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي