Developed by JoomVision.com

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 

Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات

Islamic Bioethics

کتاب «اخلاق زیستی اسلامی» پژوهشی پیرامون مناسبات برقرار میان اخلاق و حقوق اسلامی است. کتاب را باید پژوهشی بینا رشته ای در حوزه مطالعات حقوق، جامعه شناسی و انسان شناسی دانست.

نویسنده کوشیده است ارتباط اخلاق و حقوق اسلامی را در حوزه های فناوری های جدید پزشکی زیستی مانند کلونینگ، ژنتیک، پیوند عضو و لقاح آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دهد. علاوه بر بررسی دیدگاه حقوق اسلامی در خصوص فناوری هایی از این دست نویسنده به مطالعه ابعاد سیاسی این فناوری ها و رویکرد دولت ها به کنوانسیون هایی در این زمینه دست یازیده است و مطالعه مناسبات حقوقی اخلاق پزشکی در حال تحول و حقوق را به مثابه نیاز و ضرورتی جدید معرفی نموده است. نویسنده در عین حال که به ابعاد مختلف اخلاق زیستی معاصر و ابعاد حقوقی، سیاسی و جامعه شناختی آن اشاره نموده است مطالعه خود را محدود به اخلاق زیستی اسلامی نموده و ضمن رویه ای متمرکز به بررسی رویکرد حقوق اسلامی به اخلاق زیستی متمرکز گردیده است.

کتاب در سه بخش کلی سامان پذیرفته است که شامل مطالعه ریشه های اخلاق زیستی و حقوق اسلامی، اخلاق زیستی اسلامی معاصر و نتیجه گیری می گردد. با توجه به مباحث بخش نخست اثر باید گفت کتاب ضمن مطالعه تحولات نوین در اخلاق زیستی اسلامی شامل مطالعاتی تاریخی در ارتباط با مواضع حقوق اسلامی کلاسیک و نیز بررسی تطبیقی فقه سنتی و فقه متاخر در ارتباط با اخلاق زیستی است. هم از این روی نویسنده بخش هایی از کتاب را به تجزیه و تحلیل دیدگاه های عالمان و فقیهان معاصر در خصوص اخلاق زیستی نوین اختصاص داده است. به باور نویسنده رویکرد فقه متاخر به اخلاق زیستی نوین در حال تحول همچون دیگر نگرش های فقه و حقوق اسلامی متاثر از قرآن و سنت است. نویسنده بر این ایده پای می فشارد که رویکرد فقه و حقوق اسلامی نسبت به اخلاق زیستی، با توجه به قابلیت تفسیر و تنوع آرا، شکلی موزاییکی و متنوع یافته است. به گفته نویسنده وجود دیدگاه ها و نظریات متنوع در حقوق اسلامی در اخلاق زیستی همچون دیگر حوزه های ورود حقوق اسلامی نشان از وجود تضارب آرا و تنوع تفسیر در این سنت دانشی دارد.

سرانجام باید گفت کتاب «اخلاق زیستی اسلامی» مقدمه ارزشمندی برای مطالعه ارتباط حقوق اسلامی و اخلاق زیستی اسلامی است. علاوه بر این کتاب نه تنها مروری دقیق بر مسائل عمده ای در اخلاق زیستی اسلامی مشکلات و چشم انداز پیش روی آن است بلکه همچنین دربردارنده مباحثی در خصوص مقررات انجمن های پزشکی، کمیته های زیستی و غیره نیز می باشد.

کتاب «اخلاق زیستی اسلامی» به قلم  داریوش عتیقه چی به نگارش درآمده است و در فوریه سال 2009 در  378 صفحه توسط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر گردیده است.

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي